Građevinska fizika - Literatura za pripremanje teorijskog dela kolokvijuma i ispita

Submitted by fizika on Wed, 04/01/2020 - 08:16

Literatura za pripremanje teorijskog dela kolokvijuma i ispita nalazi se već na sajtu fakulteta a na ovoj stranici nalaze sa samo dodaci.

 

Pomoć oko pristupa i objašnjenje o brojevima strana je sledeće:

 

Put: sajt Fakulteta - Fakultet - Katedre - Fizika - Predmeti - Fizika - Predavanja - Skripta

Fajlovi:

skripta_prvi_deo.pdf 

skripta_drugi_deo.pdf 

skripta_treci_deo.pdf

Brojevi strana:

 Skripta prvi deo:

40 (2.3 Intenzitet i nivo zvuka) - 52 (2.7. Ultrazvuk, nije uključeno)