PRIJEMNI 2022: Matematika - pripremna nastava

By predrag.popovic, 8 April, 2022

Pripremna nastava odvija se on-line putem platforme Google Classroom u terminima:

15. april 2022. 11.00 sati

29. april 2022. 19.15 sati

13. maj 2022. 19.15 sati

27. maj 2022. 19.15 sati

10. jun 2022. 19.15 sati

Google Classroom code: orntga2

Meet link: https://meet.google.com/smf-pzfr-uks