Predispitne konsultacije - Primena računara u arhitekturi i urbanizmu

Profesor
Sanja Janković
Predmet
Primena računara u arhitekturi i urbanizmu
Katedra
Vizuelne komunikacije
Info
konsultacije

Poslednje konsultacije pred ispit iz predmeta Primena računara u arhitekturi i urbanizmu održaće se u sredu 17.06.2020. od 14h u učionici 102...

Studentima koji nisu bili na prethodnim konsultacijama dolazak je obavezan.

Sanja Janković

Program
Arhitektura
Studije
Integrisane akademske
Godina
1
Datum