KS1-Rezultati ispita 07/07/2020

Profesor
Dr Dragan Kostic, v.prof.
Predmet
Konstruktivni sistemi 1
Katedra
Katedra za konstrukcije i konstrukcijske sisteme
Info
rezultati ispita

KS1,

rezultati pismenog dela ispita održanog 07/07/2020

Usmeni deo ispita biće održan u ponedeljak, 13/07/2020 sa početkom u 09,00 sati

Program
Arhitektura
Datum