Urbanizam IV- poeni sa grafičkog rada i predispitni poeni septembar 2020.

Profesor
Dr Petar Mitković, red. prof.
Predmet
Urbanizam IV
Katedra
Katedra za urbanizam i prostorno planiranje
Info
graficki radovi

Poštovane kolege,
U prilogu su rezultati ocenjenih grafičkih radova i ukupan broj predispitnih poena iz predmeta Urbanizam IV za studente koji su predali grafičke radove u septembarskom ispitnom roku zaključno sa 31.8.2020.

U obavezi ste da donesete odštampani primerak grafičkog rada na ispit (ukoliko polažete ispit u septembarskom ispitnom roku) ili u terminu za upis ocena u septembarskom roku (ukoliko upisujete ocenu na osnovu predispitnih poena). Dakle, ocenu ne možete upisati,niti može biti zavedena u zapisnik za septembarskom ispitni rok bez predatog odštampanog grafičkog rada. Isto pravilo važiće i za predaju u svim narednim ispitnim rokovima.

Poslednji termin za predaju grafičkih radova u školskoj 2019/2020. godini za studente koji do sada nisu predali radove  je 28.9.2020. Studenti koji ne predaju grafički rad zaključno sa navedenim poslednjim terminom za predaju, u obavezi su da ponovo slušaju predmet Urbanizam IV naredne školske godine. 

Srdačan pozdrav,
Dr Petar Mitković, red.prof, Dr Ivana Bogdanović Protić, docent, Msc Milica Ljubenović, Msc Magdalena Vasilevska.

Program
Arhitektura
Datum