Obaveštenje - Javne zgrade

Profesor
Vojislav Nikolić, asistent
Katedra
Katedra za projektovanje javnih zgrada
Info
obaveštenje

Obaveštenje za studente o načinu komunikacije sa predmetnim nastavnicima za vežbanja. 

Zbog vanredne situacije vas pozivamo da pristupite komunikaciji sa vašim predmetnim nastavnicima putem elektronske pošte i time započnete nastavak svojih studuja bez dolaska na fakultet i fizičkog okupljanja. Celokupno uputstvo o načinu komunikacije sa predmetnim nastavnicima možete naći na sledećem linku: http://rc5.gaf.ni.ac.rs/ot/node/354 NAPOMENA: Neophodno je da studenti imaju gmail ili yahoo mejl naloge.

Program
Arhitektura
Studije
Integrisane akademske
Datum