PREDISPITNE KONSULTACIJE U JUNSKOM ISPITNOM ROKU 2021. GODINE

Profesor
Dr Ivana Bogdanović Protić, docent
Predmet
URBANIZAM III, URBANIZAM IV
Katedra
Katedra za urbanizam i prostorno planiranje
Info
konsultacije

Poštovani studenti,

Predispitne konsultacije  u junskom ispitnom roku će se kao i do sada odvijate preko programa MS TEAMS. Svi zainteresovani studenti se mogu u navedenim terminima uključiti na meeting preko KANALA URBANIZAM IV  (IAS ARHITEKTURA).


TERMINI ZA KONSULTACIJE:

ČETVRTAK 10.6.2021. U 12H
PONEDELJAK 14.06.2021. U 13H

PETAK 18.06.2021. U 13H

SREDA 23. 06.2021. U 13H

Za konsultacije je potrebno da formulišete konkretna pitanja ili pripremite urađene blankete (već su ranije postavljeni na  kanalu Urbanizam III i ovoj platformi), kako biste se što efikasnije pripremili za polaganje ispita.

Na testu nije dozvoljeno korišćenje literature. Na crtačkom delu ispita je dozvoljena literatura (knjige, grafički rad..), a nije dozvoljeno korišćenje urađenih blanketa.

Napomena: studenti koji su slušali predmet Urbanizam III u zimskom semestru 2020.godine u obavezi su da donesu odštampani primerak grafičkog rada na ispit (bez obzira da li polažu ispit u junskom ili u nekom od narednih rokova).

STUDENTI KOJI ŽELE DA UPIŠU OCENU NA OSNOVU PREDISPITNIH POENA U OBAVEZI SU DA DODJU NA ISPIT (POČETAK ISPITA) I PONESU PRIJAVU, KAKO BI IM OCENA BILA ZAVEDENA U ZAPISNIK ZA JUNSKI ISPITNI ROK.


Srdačan pozdrav i ostanite zdravi,


Docent dr Ivana Bogdanović Protić.

Program
Arhitektura
Datum