Profesori

 

dr Aleksandar Keković, red. prof., šef Katedre

dr Goran Jovanović, v. prof u penziji

dr Branislava Stoiljković, docent

dr Ana Momčilović-Petronijević, docent

dr Biljana Aranđelović, docent

dr Milica Živković, docent

dr Mirko Stanimirović, docent

dr Nataša Petković Grozdanović, asistent

dr Hristina Krstić, asistent

Slaviša Kondić, asistent

Vladana Stanković, asistent

Marjan Petrović

Aleksandra Ćurčić