Predmeti

 

AO101 Uvod u projektovanje
AO102 Likovne forme
AO201 Elementi projektovanja
AO205 Istorija arhitekture I
AO301 Projektovanje stambenih zgrada I
AO304 Istorija arhitekture II
AO401 Projektovanje stambenih zgrada II
AO603 Unutrašnja arhitektura I
AO701 Savremena arhitektura
AO702 Tehnička dokumentacija i propisi
AO705 Unutrašnja arhitektura II

Izborni predmeti:
AI2082 Likovne forme II
AI4071 Istorija arhitekture III
AI4073 Razvoj naselja u Srbiji
AI50891Istorija umetnosti
AI50892 Razvoj arhitekture u Srbiji
AI60891 Narodno graditeljstvo
AI80121 Studio Stambene zgrade
AI804567 Arhitektura i umetnost
AI9011 Sintezni projekat Stambene zgrade
AI90671 Arhitektura Srbije 20. veka