ENERGETSKA EFIKASNOST ZGRADA _ 22.3.2020. _ OBAVEŠTENJE

 

Poštovane koleginice i kolege,                                                                                                                                                                                                         

U prilogu je Obaveštenje o vašim obavezama na predmetu ENERGETSKA EFIKASNOST ZGRADA do ostvarivanja uslova za redovno održavanje nastave. Molimo vas da Obaveštenje pažljivo pročitate do kraja! 

Obaveštenje za studente

Poštovani studenti,

Obaveštavamo vas da radimo na pripremi online nastave.

Za sada, treba da završite 3. grafički do kraja i 4. grafički rad do cele spuštene osnove objekta.

Grafičke radove možete da uradite pomoću online Zbirke zadataka “Perspektiva i senčenje – korak po korak”, koju ste mogli da preuzmete. Svaki korak u rešavanju zadatka je dat posebnim slajdom, korišćene su različite boje, da biste lakše uočili nove linije u rešavanju zadatka. Tako ste do sada radili na vežbama. Dodatna objašnjenja za rešenje zadataka, data su tekstom za svaki grafički rad.

Obaveštenje za studente

Poštovani studenti,

Obaveštavamo vas da radimo na pripremi online nastave.

Za sada, treba da šaljete domaće koje niste poslali, kao što ste slali do sada na naše e-mail adrese.

5. vežbu i 5. domaći možete da nam šaljete.

Radimo na tome da se napravi video prezentacija svih narednih vežbi, od 5-12, tako da ćemo to postavljati ili na grupu, ili na youtube, svake nedelje.

Obavestićemo vas na grupi kako možete da pristupite videu.