ARHITEKTURA - UPIS

Datum upisa studenata biće blagovremenoobjavljen na ovom sajtu.

Kandidat koji je ostvario pravo na upis podnosi:

  1. overene fotokopije dokumenata iz tačke 1., osim očitane biometrijske lične karte,
  2. dva obrasca ŠV-20,
  3. indeks,
  4. dve fotografije formata 4,5 h 3,5 sm i jednu formata 2,5 h 2 i
  5. dokaz o uplati naknade za studente koji se sami finansiraju.

INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE – ARHITEKTURA – VAŽNI DATUMI

DATUME PREDAJA DOKUMENATA ZA POLAGANjE PRIJEMNOG ISPITA – biće blagovremeno objavljen

DATUME POLAGANjA PRIJEMNOG ISPITA – biće blagovremeno objavljen

DATUME UPISA 61. GENERACIJE STUDENATA – biće blagovremeno objavljen