ARHITEKTURA - O STUDIJSKOM PROGRAMU

 

Na akreditovanom studijskom programu integrisanih akademskih studija arhitekture (IAS ARHITEKTURA) na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Nišu, studenti se, u trajanju od 5 godina (deset semestara), školuju za inženjera arhitekture i stiču zvanje master inženjer arhitekture.

Više o predmetima akreditovanog studijskog programa arhitekture:

Integrisane akademske studije - IAS Arhitektura

http://gaf.ni.ac.rs/akreditacija2020/studijski/2021/

Studijski program arhitekture usklađen je sa savremenim svetskim tokovima u arhitekturi i uporediv je sa sličnim programima na inostranim visokoškolskim ustanovama, a posebno u okviru evropskog obrazovnog prostora.

Više informacija o usaglašenosti programa na linku:

http://gaf.ni.ac.rs/akreditacija2014/2014

 

Video