PRIJEMNI 2023: Matematika - pripremna nastava

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita iz Matematike:
 

subota 22. april 2023. 10:00 sati

subota 6. maj 2023. 10:00 sati

subota 20. maj 2023. 10:00 sati

subota 3. jun 2023. 10:00 sati

subota 17. jun 2023. 10:00 sati

Google Classroom  classcode: orntga2

Meet code: https://meet.google.com/smf-pzfr-uks