PRIJEMNI 2024: Matematika - pripremna nastava

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita iz Matematike:

11. maj 2024. 10h

18. maj 2024. 10h

25. maj 2024. 10h

8. jun 2024. 10h

22. jun 2024. 10h

Google Classroom  classcode: orntga2

Meet code: https://meet.google.com/smf-pzfr-uks