PRIJEMNI ISPIT 2024: Test sklonosti - pripremna nastava

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita iz Testa sklonosti (OAS Građevinarstvo i OAS Upravljanje projektima u graditeljstvu):
 

subota 1. jun 2024. u 10:00 sati

subota 8. jun 2024. u 10:00 sati

subota 15. jun 2024. u 10:00 sati

subota 22. jun 2024. u 10:00 sati

 

google Classroom  classcode: g3n2dkx
Meet: https://meet.google.com/jjm-kpge-eyr