PREDISPITNE KONSULTACIJE U JUNSKOM ISPITNOM ROKU 2021. GODINE

Poštovani studenti,

Predispitne konsultacije  u junskom ispitnom roku će se kao i do sada odvijate preko programa MS TEAMS. Svi zainteresovani studenti se mogu u navedenim terminima uključiti na meeting preko KANALA URBANIZAM IV  (IAS ARHITEKTURA).


TERMINI ZA KONSULTACIJE:

ČETVRTAK 10.6.2021. U 12H
PONEDELJAK 14.06.2021. U 13H

PREDISPITNE KONSULTACIJE U APRILSKOM ISPITNOM ROKU 2021. GODINE IZ PREDMETA URBANIZAM III I URBANIZAM IV

Poštovani studenti,

U prilogu je obaveštenje o predispitnim konsultacijama za vreme  aprilskog ispitnog roka 2021.godine, kao  i blanketi koje možete koristiti za pripremu ispita. Na testu nije dozvoljeno korišćenje literature. Na crtačkom delu ispita je dozvoljena literatura (knjige, grafički rad..), a nije dozvoljeno korišćenje urađenih blanketa.

Napomena: studenti koji su slušali predmet Urbanizam III u zimskom semestru 2020.godine u obavezi su da donesu odštampani primerak grafičkog rada na ispit (ukoliko rad već nisu predali u januarskom ispitnom roku).