Tehnička mehanika 1 - SPG XIII Predavanje

Submitted by mehanika on Thu, 05/07/2020 - 03:59

Poštovane Kolege,

U prilogu je materijal za XIII predavanje u okviru koga obrađujemo sučeoni sistem sila u prostoru. Većinu ove materije smo prešli u okviru II predavanja pri analizi sučeonog sistem sila u ravni. Sada gradivo ponavljamo još jedanput i uopštavamo problem dodajući treću dimenziju.

Naredne nedelje na vežbama radićemo zadatke iz ove oblasti.

Tehnička mehanika 1 - SPG Vežbanje 12

Submitted by mehanika on Thu, 05/07/2020 - 03:30

Poštovane Kolege,

U prilogu je materijal za XII vežbu.  Za domaći zadatak imate dva zadatka i urađene ugledne primere. Za oba zadatka  imate i video klipove sa objašnjenjem kako se ovaj tip zadatka rešava. 

NAPOMENA:

Zadatke raditi po ugledu na primere date u prilogu.   Urađene zadatake fotografisati i poslati na E-mail pripadajuće grupe tokom trajanja termina vežbi prema važećem rasporedu ili u roku od 48h od termina vežbi,  čime se ostvaruje maksimalan broj poena. Nakon tog vremena vežbe će se bodovati sa 50% poena.