Tehnička mehanika 1 - SPG Vežbanje 11

Submitted by mehanika on Thu, 04/30/2020 - 04:39

Poštovane Kolege,

U prilogu je materijal za XI vežbu.  Za domaći zadatak imate dva zadatka i urađene ugledne primere. Za oba zadatka  imate i video klipove sa objašnjenjem kako se ovaj tip zadatka rešava. 

NAPOMENA:

Zadatke raditi po ugledu na primere date u prilogu.   Urađene zadatake fotografisati i poslati na E-mail pripadajuće grupe tokom trajanja termina vežbi prema važećem rasporedu ili u roku od 48h od termina vežbi,  čime se ostvaruje maksimalan broj poena. Nakon tog vremena vežbe će se bodovati sa 50% poena.