Abstracts

Vodic za apstrakte

  • predmet rada, ciljevi i zakljuci o istrazivanju ili radu;
  • tekst apstrakta ne duzi od 200-300 reci, jasan, precizan napisan na srpskom ili engleskom;
  • format teksta .doc, .docx, .rtf, .odt ili .pdf
  • tabele i slike mogu biti ukljucene;
  • jednacine i simboli ne smeju biti ubaceni kao slike;
  • navedeni svi autora rada;
  • kontakt e-meil autora, pozeljno i broj mobilnog.

Pregledati apstrakte pre slanja. Za sadrzaj apstrakta odgovorni su autori. Komisija zadrzava pravo da odbaci apstrakte koji ne odgovoraraju tematici konferencije, i ne zadovoljavaju osnovne standarde i kriterijume naucnog rada ili kraceg predavanja.