Dates

Vazni datumi

Datum odrzavanja konferencije: 14-15. septembar 2023.

  • Krajnji rok za prijem apstrakata: 1. 9. 2023.

    Za predavace i ucesnike konferencije kotizacija je besplatna. Za radove ili apstrakte koji pristignu nakon 1.9. placace se kotizacija.

  • Rok za prijem kompletnih radova: 4. septembar 2023.

  • Datum odrzavanja konferencije: 14-15. septembar 2023.