Partners

PARTNERSTVO NA 7. KONFERENCIJI KLASTERA ZELENE GRADNJE

PAKET 1

Učešće vaše kompanije na stručnim skupovima kao i regionalnim i međunarodnim događajima Klastera zelene gradnje, je prilika da direktno govorite i na najbolji način predstavite komparativne prednosti i celokupan asortiman  proizvoda, usluga, tekuće i buduće projekte pred stručnom publikom i velikim brojem nacionalih i lokalnih medija.

Konkretni benefiti partnerstva:

 1. Prezentacija vaše kompanije od 25 minuta na pomenutoj konferenciji
 2. Brendiranje i obeležavanje prostora na pomenutoj konferencij
 3. Distribuiranje vašeg promotivnog materijala učesnicima konferencije i medijima
 4. Isticanje vaše kompanije kao pokrovitelja Konferencije u medijskoj kampanji povodom Konferencije – u svim najavama i saopštenjima za javnost
 5. Pominjanje u specijalizovanim TV emisijama, novinskim člancima
 6. Izjave predstavnika vaše kompanije za medije prisutne na Konferencij
 7. Logotip kompanije na svim štampanim materijalima
 8. Tekst o kompaniji u okviru svih izvestaja Konferencije
 9. Kontinuirano prisustvo na sajtu Klastera zelene gradnje, koje uključuje link ka vašem internet sajtu

Cena paketa: 950 €

* Mogućnost postavljanja vašeg reklamno-propagandnog materijala na najprometnijem mestu skupa – u holu GAF-a i na Konferenciji – Naučno – Tehnološki park.
** Logotip kompanije na centralnom slajdu i banerima u holu GAF-a i na Konferenciji.

mat.br. 28054157 PIB: 107169308 – Uni credit bank 170-30012913000-45

PAKET 2

Konkretni benefiti partnerstva:

 1. Prezentacija vaše kompanije od 20 minuta na pomenutoj konferenciji
 2. Brendiranje i obeležavanje prostora na pomenutoj konferencij
 3. Distribuiranje vašeg promotivnog materijala učesnicima konferencije i medijima
 4. Isticanje vaše kompanije kao pokrovitelja Konferencije u medijskoj kampanji povodom Konferencije – u svim najavama i saopštenjima za javnost
 5. Pominjanje u specijalizovanim TV emisijama
 6. Izjave predstavnika vaše kompanije za medije prisutne na Konferencij
 7. Logotip kompanije na svim štampanim materijalima
 8. Tekst o kompaniji u okviru svih izvestaja Konferencije
 9. Kontinuirano prisustvo na sajtu Klastera zelene gradnje, koje uključuje link ka vašem internet sajtu

Cena paketa: 790 €

mat.br. 28054157 PIB: 107169308 – Uni credit bank 170-30012913000-45

PAKET 3

Konkretni benefiti partnerstva:

 1. Prezentacija vaše kompanije od 15 minuta na pomenutoj konferenciji
 2. Distribuiranje vašeg promotivnog materijala učesnicima konferencije i medijima
 3. Logotip kompanije na svim štampanim materijalima
 4. Prisustvo na sajtu Klastera Zelene gradnje, koje uključuje link ka vašem internet sajtu.

Cena paketa: 690 €

mat.br. 28054157 PIB: 107169308 – Uni credit bank 170-30012913000-45